7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 10/11/2020 (25/9 âm lịch)
Đà Nẵng
Hải Phòng
thứ bảy, 07/11
chủ nhật, 08/11
thứ hai, 09/11
thứ ba, 10/11
thứ tư, 11/11
thứ năm, 12/11
thứ sáu, 13/11
VJ
VJ722 (Z_Eco)
12:10
DAD
1h15p
Bay thẳng
13:25
HPH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (U_Eco)
17:35
DAD
1h15p
Bay thẳng
18:50
HPH
369.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (L-P/thông tiết kiệm)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HPH
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (S-P/thông linh hoạt)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HPH
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ722 (Y_SBoss)
12:10
DAD
1h15p
Bay thẳng
13:25
HPH
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (Y_SBoss)
17:35
DAD
1h15p
Bay thẳng
18:50
HPH
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HPH
2.409.000 ₫
+10 điểm