9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 19/11/2020 (5/10 âm lịch)
Đà Nẵng
Hải Phòng
thứ hai, 16/11
thứ ba, 17/11
thứ tư, 18/11
thứ năm, 19/11
thứ sáu, 20/11
thứ bảy, 21/11
chủ nhật, 22/11
VJ
VJ722 (E_Promo)
12:10
DAD
1h15p
Bay thẳng
13:25
HPH
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (E_Promo)
17:35
DAD
1h15p
Bay thẳng
18:50
HPH
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ722 (Z_Eco)
12:10
DAD
1h15p
Bay thẳng
13:25
HPH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (Z_Eco)
17:35
DAD
1h15p
Bay thẳng
18:50
HPH
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (L-P/thông tiết kiệm)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HPH
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (S-P/thông linh hoạt)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HPH
1.629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ722 (Y_SBoss)
12:10
DAD
1h15p
Bay thẳng
13:25
HPH
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (Y_SBoss)
17:35
DAD
1h15p
Bay thẳng
18:50
HPH
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HPH
2.429.000 ₫
+10 điểm