11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 22/11/2020 (8/10 âm lịch)
Đà Nẵng
Hải Phòng
thứ năm, 19/11
thứ sáu, 20/11
thứ bảy, 21/11
chủ nhật, 22/11
thứ hai, 23/11
thứ ba, 24/11
thứ tư, 25/11
VJ
VJ722 (E_Promo)
12:10
DAD
1h15p
Bay thẳng
13:25
HPH
10.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ722 (Z_Eco)
12:10
DAD
1h15p
Bay thẳng
13:25
HPH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (Z_Eco)
17:35
DAD
1h15p
Bay thẳng
18:50
HPH
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (A-Siêu tiết kiệm)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HPH
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (E-Siêu tiết kiệm)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HPH
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HPH
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (S-P/thông linh hoạt)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HPH
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HPH
1.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HPH
2.189.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ722 (Y_SBoss)
12:10
DAD
1h15p
Bay thẳng
13:25
HPH
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (Y_SBoss)
17:35
DAD
1h15p
Bay thẳng
18:50
HPH
2.250.000 ₫
+10 điểm