7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 25/01/2021 (13/12 âm lịch)
Đà Nẵng
Hải Phòng
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
thứ hai, 25/01
thứ ba, 26/01
thứ tư, 27/01
thứ năm, 28/01
QH
QH2002 (ECONOMYSAVERMAX)
13:15
DAD
1h10p
Bay thẳng
14:25
HPH
48.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ722 (E1_Eco)
09:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:30
HPH
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ722 (A_Deluxe)
09:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:30
HPH
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (T_Eco)
17:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:25
HPH
1.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (V_SBoss)
17:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:25
HPH
2.050.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2002 (BUSINESSSMART)
13:15
DAD
1h10p
Bay thẳng
14:25
HPH
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ722 (Y_SBoss)
09:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:30
HPH
2.300.000 ₫
+10 điểm