20 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 05/08/2020 (16/6 âm lịch)
Đà Nẵng
Hải Phòng
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
VJ
VJ722 (Z_Eco)
08:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:40
HPH
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2002 (Bamboo Eco)
09:10
DAD
1h10p
Bay thẳng
10:20
HPH
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2002 (Bamboo Plus)
09:10
DAD
1h10p
Bay thẳng
10:20
HPH
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1670 (T-P/thông tiết kiệm)
07:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:15
HPH
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1670 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:15
HPH
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7674 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
DAD
1h10p
Bay thẳng
11:40
HPH
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (I_Eco)
17:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:55
HPH
549.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (L-P/thông tiết kiệm)
13:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:25
HPH
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1670 (S-P/thông linh hoạt)
07:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:15
HPH
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (S-P/thông linh hoạt)
13:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:25
HPH
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7674 (S-P/thông linh hoạt)
10:30
DAD
1h10p
Bay thẳng
11:40
HPH
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (I-Phổ thông)
13:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:25
HPH
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7674 (I-Phổ thông)
10:30
DAD
1h10p
Bay thẳng
11:40
HPH
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1670 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:15
HPH
2.119.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (I_Eco)
17:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:55
HPH
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ722 (Z_Eco)
08:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:40
HPH
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2002 (Bamboo Business)
09:10
DAD
1h10p
Bay thẳng
10:20
HPH
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1670 (C-Th/gia linh hoạt)
07:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:15
HPH
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (C-Th/gia linh hoạt)
13:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:25
HPH
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7674 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
DAD
1h10p
Bay thẳng
11:40
HPH
2.429.000 ₫
+10 điểm