17 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 25/09/2020 (9/8 âm lịch)
Đà Nẵng
Hải Phòng
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
QH
QH2002 (Bamboo Eco)
09:10
DAD
1h10p
Bay thẳng
10:20
HPH
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (G-Siêu tiết kiệm)
13:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:25
HPH
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (W_Eco)
14:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:35
HPH
279.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1730 (Bamboo Eco)
06:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:50
HPH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (E-Siêu tiết kiệm)
13:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:25
HPH
319.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1730 (Bamboo Plus)
06:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:50
HPH
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2002 (Bamboo Plus)
09:10
DAD
1h10p
Bay thẳng
10:20
HPH
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:25
HPH
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (S-P/thông linh hoạt)
13:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:25
HPH
1.629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ722 (T_Eco)
10:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:05
HPH
1.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (I-Phổ thông)
13:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:25
HPH
1.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ722 (T_Deluxe)
10:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:05
HPH
1.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ722 (V_SBoss)
10:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:05
HPH
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (Y_SBoss)
14:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:35
HPH
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2002 (Bamboo Business)
09:10
DAD
1h10p
Bay thẳng
10:20
HPH
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (C-Th/gia linh hoạt)
13:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:25
HPH
2.429.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1730 (Bamboo Business)
06:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:50
HPH
3.400.000 ₫
+10 điểm