3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 26/07/2021 (17/6 âm lịch)
Đà Nẵng
Hải Phòng
thứ sáu, 23/07
thứ bảy, 24/07
chủ nhật, 25/07
thứ hai, 26/07
thứ ba, 27/07
thứ tư, 28/07
thứ năm, 29/07
VJ
VJ724 (I_Eco)
17:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:25
HPH
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (I_Deluxe)
17:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:25
HPH
1.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (Y_SBoss)
17:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:25
HPH
2.300.000 ₫
+10 điểm