2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 26/03/2021 (14/2 âm lịch)
Đà Nẵng
Seoul
thứ ba, 23/03
thứ tư, 24/03
thứ năm, 25/03
thứ sáu, 26/03
thứ bảy, 27/03
chủ nhật, 28/03
thứ hai, 29/03
QH
QH482 (ECONOMYSMART)
16:45
DAD
6h20p
Bay thẳng
23:05
ICN
2.807.000 ₫
+10 điểm
QH
QH482 (BUSINESSSMART)
16:45
DAD
6h20p
Bay thẳng
23:05
ICN
9.940.000 ₫
+10 điểm