42 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 29/09/2020 (13/8 âm lịch)
Đà Nẵng
Seoul
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
VJ
VJ874 (K_Eco)
15:30
DAD
6h15p
Bay thẳng
21:45
ICN
2.770.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ878 (K_Eco)
23:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
06:00
ICN
2.770.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ880 (K_Eco)
22:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
05:00
ICN
2.770.000 ₫
+10 điểm
QH
QH482 (Bamboo Plus)
16:10
DAD
7h25p
Bay thẳng
23:35
ICN
6.664.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.225.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
23h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.225.000 ₫
+10 điểm
VN
VN139 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
DAD
21h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.225.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (B-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
DAD
20h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.225.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:00
DAD
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.505.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:00
DAD
23h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.505.000 ₫
+10 điểm
VN
VN139 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:00
DAD
21h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.505.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:00
DAD
20h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.505.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
7.691.000 ₫
+10 điểm
VN
VN194 (L-P/thông tiết kiệm)
20:00
DAD
9h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
7.901.000 ₫
+10 điểm
VN
VN154 (L-P/thông tiết kiệm)
06:00
DAD
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
7.901.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (L-P/thông tiết kiệm)
15:00
DAD
14h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
7.901.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (L-P/thông tiết kiệm)
17:00
DAD
12h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
7.901.000 ₫
+10 điểm
VN
VN194 (B-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
DAD
9h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
8.390.000 ₫
+10 điểm
VN
VN154 (B-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
DAD
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
8.390.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (B-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
DAD
14h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
8.390.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
12h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
8.390.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ874 (V_SBoss)
15:30
DAD
6h15p
Bay thẳng
21:45
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ878 (V_SBoss)
23:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
06:00
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ880 (V_SBoss)
22:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
05:00
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
QH
QH482 (Bamboo Business)
16:10
DAD
7h25p
Bay thẳng
23:35
ICN
8.885.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (K-P/thông tiết kiệm)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
9.159.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
10.674.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
12.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (D-Th/gia tiết kiệm)
17:00
DAD
23h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
13.797.000 ₫
+10 điểm
VN
VN139 (D-Th/gia tiết kiệm)
19:00
DAD
21h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
13.797.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (D-Th/gia tiết kiệm)
20:00
DAD
20h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
13.797.000 ₫
+10 điểm
VN
VN194 (J-Th/gia linh hoạt)
20:00
DAD
9h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
14.683.000 ₫
+10 điểm
VN
VN154 (J-Th/gia linh hoạt)
06:00
DAD
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
14.683.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (J-Th/gia linh hoạt)
15:00
DAD
14h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
14.683.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
12h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
14.683.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
16.081.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
23h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
16.081.000 ₫
+10 điểm
VN
VN139 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
DAD
21h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
16.081.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (J-Th/gia linh hoạt)
20:00
DAD
20h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
16.081.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (D-Th/gia tiết kiệm)
17:00
DAD
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
17.293.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
21.628.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
23.935.000 ₫
+10 điểm