9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 25/01/2021 (13/12 âm lịch)
Đà Nẵng
Phú Quốc
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
thứ hai, 25/01
thứ ba, 26/01
thứ tư, 27/01
thứ năm, 28/01
QH
QH2059 (ECONOMYSAVERMAX)
06:30
DAD
1h45p
Bay thẳng
08:15
PQC
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1491 (A-Siêu tiết kiệm)
12:00
DAD
1h45p
Bay thẳng
13:45
PQC
109.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2057 (ECONOMYSAVER)
07:30
DAD
1h45p
Bay thẳng
09:15
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1491 (E-Siêu tiết kiệm)
12:00
DAD
1h45p
Bay thẳng
13:45
PQC
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1491 (K-P/thông tiết kiệm)
12:00
DAD
1h45p
Bay thẳng
13:45
PQC
2.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1491 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h45p
Bay thẳng
13:45
PQC
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1491 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h45p
Bay thẳng
13:45
PQC
3.159.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1491 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
DAD
1h45p
Bay thẳng
13:45
PQC
3.429.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2059 (BUSINESSSMART)
06:30
DAD
1h45p
Bay thẳng
08:15
PQC
3.800.000 ₫
+10 điểm