2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 04/03/2021 (21/1 âm lịch)
Đà Nẵng
Phú Quốc
thứ hai, 01/03
thứ ba, 02/03
thứ tư, 03/03
thứ năm, 04/03
thứ sáu, 05/03
thứ bảy, 06/03
chủ nhật, 07/03
QH
QH2057 (ECONOMYSMART)
08:55
DAD
1h45p
Bay thẳng
10:40
PQC
1.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2057 (BUSINESSSMART)
08:55
DAD
1h45p
Bay thẳng
10:40
PQC
3.800.000 ₫
+10 điểm