12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 03/09/2020 (16/7 âm lịch)
Đà Nẵng
Phú Quốc
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
chủ nhật, 06/09
QH
QH2057 (Bamboo Eco)
12:55
DAD
1h45p
Bay thẳng
14:40
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2057 (Bamboo Plus)
12:55
DAD
1h45p
Bay thẳng
14:40
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1491 (E-Siêu tiết kiệm)
09:05
DAD
1h45p
Bay thẳng
10:50
PQC
419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ719 (J_Eco)
06:25
DAD
1h45p
Bay thẳng
08:10
PQC
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ739 (J_Eco)
15:50
DAD
1h45p
Bay thẳng
17:35
PQC
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1491 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:05
DAD
1h45p
Bay thẳng
10:50
PQC
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1491 (S-P/thông linh hoạt)
09:05
DAD
1h45p
Bay thẳng
10:50
PQC
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ719 (Y_SBoss)
06:25
DAD
1h45p
Bay thẳng
08:10
PQC
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ739 (Y_SBoss)
15:50
DAD
1h45p
Bay thẳng
17:35
PQC
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1491 (I-Phổ thông)
09:05
DAD
1h45p
Bay thẳng
10:50
PQC
3.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2057 (Bamboo Business)
12:55
DAD
1h45p
Bay thẳng
14:40
PQC
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1491 (C-Th/gia linh hoạt)
09:05
DAD
1h45p
Bay thẳng
10:50
PQC
3.829.000 ₫
+10 điểm