2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 05/09/2020 (18/7 âm lịch)
Đà Nẵng
Phú Quốc
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
chủ nhật, 06/09
thứ hai, 07/09
thứ ba, 08/09
BL
BL839 (Starter Base)
16:45
DAD
1h55p
Bay thẳng
18:40
PQC
1.020.000 ₫
+10 điểm
BL
BL673-BL327 (Starter Base)
14:00
DAD
5h50p
1 điểm dừng
19:50
PQC
1.105.000 ₫
+10 điểm