6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 07/09/2020 (20/7 âm lịch)
Đà Nẵng
Phú Quốc
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
chủ nhật, 06/09
thứ hai, 07/09
thứ ba, 08/09
thứ tư, 09/09
thứ năm, 10/09
BL
BL665 (Starter-Base)
07:45
DAD
7h50p
1 điểm dừng
15:35
PQC
634.000 ₫
+10 điểm
BL
BL673 (Starter-Base)
14:00
DAD
5h50p
1 điểm dừng
19:50
PQC
634.000 ₫
+10 điểm
BL
BL839 (Starter-Base)
16:45
DAD
1h55p
Bay thẳng
18:40
PQC
890.000 ₫
+10 điểm
BL
BL665-BL321 (Starter Base)
07:45
DAD
7h50p
1 điểm dừng
15:35
PQC
1.005.000 ₫
+10 điểm
BL
BL673-BL327 (Starter Base)
14:00
DAD
5h50p
1 điểm dừng
19:50
PQC
1.005.000 ₫
+10 điểm
BL
BL665-BL313 (Starter Base)
07:45
DAD
5h30p
1 điểm dừng
13:15
PQC
1.105.000 ₫
+10 điểm