3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 10/09/2020 (23/7 âm lịch)
Đà Nẵng
Phú Quốc
thứ hai, 07/09
thứ ba, 08/09
thứ tư, 09/09
thứ năm, 10/09
thứ sáu, 11/09
thứ bảy, 12/09
chủ nhật, 13/09
BL
BL673-BL327 (Starter Base_Promo)
14:00
DAD
5h50p
1 điểm dừng
19:50
PQC
487.020 ₫
+10 điểm
BL
BL673 (Starter)
14:00
DAD
5h35p
1 điểm dừng
19:35
PQC
564.000 ₫
+10 điểm
BL
BL839 (Starter)
16:45
DAD
1h55p
Bay thẳng
18:40
PQC
690.000 ₫
+10 điểm