3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 14/09/2020 (27/7 âm lịch)
Đà Nẵng
Phú Quốc
thứ sáu, 11/09
thứ bảy, 12/09
chủ nhật, 13/09
thứ hai, 14/09
thứ ba, 15/09
thứ tư, 16/09
thứ năm, 17/09
VJ
VJ719 (E_Promo)
06:20
DAD
1h45p
Bay thẳng
08:05
PQC
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ719 (Z_Eco)
06:20
DAD
1h45p
Bay thẳng
08:05
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ719 (Y_SBoss)
06:20
DAD
1h45p
Bay thẳng
08:05
PQC
3.300.000 ₫
+10 điểm