3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 18/09/2020 (2/8 âm lịch)
Đà Nẵng
Phú Quốc
thứ ba, 15/09
thứ tư, 16/09
thứ năm, 17/09
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
BL
BL673-BL327 (Starter Base_Promo)
14:00
DAD
5h50p
1 điểm dừng
19:50
PQC
557.020 ₫
+10 điểm
BL
BL839 (Starter)
16:45
DAD
1h55p
Bay thẳng
18:40
PQC
690.000 ₫
+10 điểm
BL
BL673 (Starter)
14:00
DAD
5h50p
1 điểm dừng
19:50
PQC
1.545.000 ₫
+10 điểm