3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 19/09/2020 (3/8 âm lịch)
Đà Nẵng
Phú Quốc
thứ tư, 16/09
thứ năm, 17/09
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
VJ
VJ719 (E_Promo)
06:15
DAD
1h45p
Bay thẳng
08:00
PQC
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ719 (Z_Eco)
06:15
DAD
1h45p
Bay thẳng
08:00
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ719 (Y_SBoss)
06:15
DAD
1h45p
Bay thẳng
08:00
PQC
3.300.000 ₫
+10 điểm