4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 21/09/2020 (5/8 âm lịch)
Đà Nẵng
Phú Quốc
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
BL
BL665-BL321 (Starter Base)
07:45
DAD
7h50p
1 điểm dừng
15:35
PQC
825.000 ₫
+10 điểm
BL
BL673-BL327 (Starter Base)
14:00
DAD
5h50p
1 điểm dừng
19:50
PQC
825.000 ₫
+10 điểm
BL
BL665-BL313 (Starter Base)
07:45
DAD
5h30p
1 điểm dừng
13:15
PQC
925.000 ₫
+10 điểm
BL
BL839 (Starter Base)
16:45
DAD
1h55p
Bay thẳng
18:40
PQC
1.020.000 ₫
+10 điểm