12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 22/09/2020 (6/8 âm lịch)
Đà Nẵng
Phú Quốc
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
VJ
VJ719 (E_Promo)
06:20
DAD
1h45p
Bay thẳng
08:05
PQC
49.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2057 (Bamboo Eco)
12:55
DAD
1h45p
Bay thẳng
14:40
PQC
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1491 (G-Siêu tiết kiệm)
09:05
DAD
1h45p
Bay thẳng
10:50
PQC
119.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ719 (Z_Eco)
06:20
DAD
1h45p
Bay thẳng
08:05
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2057 (Bamboo Plus)
12:55
DAD
1h45p
Bay thẳng
14:40
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1491 (E-Siêu tiết kiệm)
09:05
DAD
1h45p
Bay thẳng
10:50
PQC
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1491 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:05
DAD
1h45p
Bay thẳng
10:50
PQC
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1491 (S-P/thông linh hoạt)
09:05
DAD
1h45p
Bay thẳng
10:50
PQC
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ719 (Y_SBoss)
06:20
DAD
1h45p
Bay thẳng
08:05
PQC
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1491 (I-Phổ thông)
09:05
DAD
1h45p
Bay thẳng
10:50
PQC
3.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2057 (Bamboo Business)
12:55
DAD
1h45p
Bay thẳng
14:40
PQC
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1491 (C-Th/gia linh hoạt)
09:05
DAD
1h45p
Bay thẳng
10:50
PQC
3.829.000 ₫
+10 điểm