9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 24/09/2020 (8/8 âm lịch)
Đà Nẵng
Phú Quốc
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
VJ
VJ719 (E_Promo)
06:15
DAD
1h45p
Bay thẳng
08:00
PQC
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1491 (A-Siêu tiết kiệm)
09:00
DAD
1h45p
Bay thẳng
10:45
PQC
89.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ719 (Z_Eco)
06:15
DAD
1h45p
Bay thẳng
08:00
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1491 (E-Siêu tiết kiệm)
09:00
DAD
1h45p
Bay thẳng
10:45
PQC
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1491 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
DAD
1h45p
Bay thẳng
10:45
PQC
819.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1491 (S-P/thông linh hoạt)
09:00
DAD
1h45p
Bay thẳng
10:45
PQC
2.519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ719 (Y_SBoss)
06:15
DAD
1h45p
Bay thẳng
08:00
PQC
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1491 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
09:00
DAD
1h45p
Bay thẳng
10:45
PQC
3.519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1491 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
DAD
1h45p
Bay thẳng
10:45
PQC
3.819.000 ₫
+10 điểm