11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 25/09/2020 (9/8 âm lịch)
Đà Nẵng
Phú Quốc
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
VN
VN1491 (A-Siêu tiết kiệm)
09:00
DAD
1h45p
Bay thẳng
10:45
PQC
89.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ719 (Z_Eco)
06:15
DAD
1h45p
Bay thẳng
08:00
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1491 (E-Siêu tiết kiệm)
09:00
DAD
1h45p
Bay thẳng
10:45
PQC
409.000 ₫
+10 điểm
BL
BL673-BL327 (Starter Base_Promo)
14:00
DAD
5h50p
1 điểm dừng
19:50
PQC
557.020 ₫
+10 điểm
BL
BL673 (Starter-Base)
14:00
DAD
5h50p
1 điểm dừng
19:50
PQC
654.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1491 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
DAD
1h45p
Bay thẳng
10:45
PQC
819.000 ₫
+10 điểm
BL
BL839 (Starter-Base)
16:45
DAD
1h55p
Bay thẳng
18:40
PQC
890.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1491 (S-P/thông linh hoạt)
09:00
DAD
1h45p
Bay thẳng
10:45
PQC
2.519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ719 (Y_SBoss)
06:15
DAD
1h45p
Bay thẳng
08:00
PQC
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1491 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
09:00
DAD
1h45p
Bay thẳng
10:45
PQC
3.519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1491 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
DAD
1h45p
Bay thẳng
10:45
PQC
3.819.000 ₫
+10 điểm