3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 26/09/2020 (10/8 âm lịch)
Đà Nẵng
Phú Quốc
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
VJ
VJ719 (A_Promo)
06:15
DAD
1h45p
Bay thẳng
08:00
PQC
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ719 (Z_Eco)
06:15
DAD
1h45p
Bay thẳng
08:00
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ719 (Y_SBoss)
06:15
DAD
1h45p
Bay thẳng
08:00
PQC
3.300.000 ₫
+10 điểm