6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 26/09/2020 (10/8 âm lịch)
Đà Nẵng
Phú Quốc
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
VJ
VJ719 (A_Promo)
06:15
DAD
1h45p
Bay thẳng
08:00
PQC
199.000 ₫
+10 điểm
BL
BL673-BL327 (Starter Base_Promo)
14:00
DAD
5h50p
1 điểm dừng
19:50
PQC
297.020 ₫
+10 điểm
BL
BL673 (Starter)
14:00
DAD
5h35p
1 điểm dừng
19:35
PQC
374.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ719 (Z_Eco)
06:15
DAD
1h45p
Bay thẳng
08:00
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
BL
BL839 (Starter)
16:45
DAD
1h55p
Bay thẳng
18:40
PQC
890.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ719 (Z_Eco)
06:15
DAD
1h45p
Bay thẳng
08:00
PQC
3.300.000 ₫
+10 điểm