3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 03/10/2020 (17/8 âm lịch)
Đà Nẵng
Phú Quốc
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
VJ
VJ719 (A_Promo)
06:15
DAD
1h45p
Bay thẳng
08:00
PQC
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ719 (Z_Eco)
06:15
DAD
1h45p
Bay thẳng
08:00
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ719 (Z_Eco)
06:15
DAD
1h45p
Bay thẳng
08:00
PQC
3.300.000 ₫
+10 điểm