6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 23/06/2021 (14/5 âm lịch)
Đà Nẵng
Phú Quốc
chủ nhật, 20/06
thứ hai, 21/06
thứ ba, 22/06
thứ tư, 23/06
thứ năm, 24/06
thứ sáu, 25/06
thứ bảy, 26/06
VJ
VJ719 (E1_ECO)
07:30
DAD
1h45p
Bay thẳng
09:15
PQC
9.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2311 (ECONOMYSAVERMAX)
07:30
DAD
1h45p
Bay thẳng
09:15
PQC
19.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2313 (ECONOMYSAVERMAX)
06:30
DAD
1h45p
Bay thẳng
08:15
PQC
19.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ719 (A1_DLX)
07:30
DAD
1h45p
Bay thẳng
09:15
PQC
909.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2313 (BUSINESSSMART)
06:30
DAD
1h45p
Bay thẳng
08:15
PQC
2.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ719 (V_SBoss)
07:30
DAD
1h45p
Bay thẳng
09:15
PQC
3.210.000 ₫
+10 điểm