69 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 18/01/2021 (6/12 âm lịch)
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 15/01
thứ bảy, 16/01
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
VJ
VJ635 (E_Eco)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (E1_Eco)
14:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:35
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (E1_Eco)
07:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:35
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (E1_Eco)
23:05
DAD
22h40p
Bay thẳng
00:25
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (E1_Eco)
21:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
22:25
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VN
VN7115 (A-Siêu tiết kiệm)
12:35
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:05
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (E-Siêu tiết kiệm)
20:50
DAD
1h40p
Bay thẳng
22:30
SGN
159.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7147 (P-Siêu tiết kiệm)
18:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:40
SGN
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7133 (E-Siêu tiết kiệm)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7147 (E-Siêu tiết kiệm)
18:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:40
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7115 (E-Siêu tiết kiệm)
12:35
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:05
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (U_Eco)
15:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:45
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (U_Eco)
13:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
15:10
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (U_Eco)
15:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:00
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (U_Eco)
11:15
DAD
1h25p
Bay thẳng
12:40
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
QH
QH171 (ECONOMYSAVER)
21:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:10
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH155 (ECONOMYSAVER)
08:45
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:15
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (I_Eco)
18:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:30
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (ECONOMYSAVER)
08:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:00
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (A_Deluxe)
14:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:35
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (A_Deluxe)
07:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:35
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (A_Deluxe)
23:05
DAD
22h40p
Bay thẳng
00:25
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (A_Deluxe)
21:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
22:25
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ635 (A_Deluxe)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (U_Deluxe)
15:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:45
SGN
879.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (U_Deluxe)
13:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
15:10
SGN
879.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (U_Deluxe)
15:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:00
SGN
879.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (U_Deluxe)
11:15
DAD
1h25p
Bay thẳng
12:40
SGN
879.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (I_Deluxe)
18:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:30
SGN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7133 (K-P/thông tiết kiệm)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7147 (K-P/thông tiết kiệm)
18:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:40
SGN
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7115 (K-P/thông tiết kiệm)
12:35
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:05
SGN
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (K-P/thông tiết kiệm)
20:50
DAD
1h40p
Bay thẳng
22:30
SGN
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN145 (H-P/thông tiết kiệm)
07:45
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:15
SGN
1.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN145 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:45
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:15
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:50
DAD
1h40p
Bay thẳng
22:30
SGN
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:50
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:20
SGN
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7133 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7147 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:40
SGN
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7115 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:35
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:05
SGN
1.839.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (Y_SBoss)
18:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:30
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (Y_SBoss)
15:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:45
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (Y_SBoss)
13:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
15:10
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Y_SBoss)
15:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:00
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (Y_SBoss)
11:15
DAD
1h25p
Bay thẳng
12:40
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (Y_SBoss)
14:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:35
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Y_SBoss)
07:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:35
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Y_SBoss)
23:05
DAD
22h40p
Bay thẳng
00:25
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (A_Deluxe)
21:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
22:25
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ635 (A_Deluxe)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH171 (BUSINESSSMART)
21:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:10
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH155 (BUSINESSSMART)
08:45
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:15
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (BUSINESSSMART)
08:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:00
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (I-Phổ thông)
20:50
DAD
1h40p
Bay thẳng
22:30
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7133 (I-Phổ thông)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7147 (I-Phổ thông)
18:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:40
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN145 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:45
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:15
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN145 (C-Th/gia linh hoạt)
07:45
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:15
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (C-Th/gia linh hoạt)
20:50
DAD
1h40p
Bay thẳng
22:30
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7133 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7147 (C-Th/gia linh hoạt)
18:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:40
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7115 (C-Th/gia linh hoạt)
12:35
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:05
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (J-Th/gia linh hoạt)
11:50
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:20
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (J-Th/gia linh hoạt)
17:05
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:35
SGN
3.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (J-Th/gia linh hoạt)
17:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:00
SGN
3.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (J-Th/gia linh hoạt)
13:50
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:20
SGN
3.319.000 ₫
+10 điểm