48 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 01/06/2020 (10/4 âm lịch)
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 29/05
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
BL
BL685 (Starter)
19:40
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:10
SGN
11.000 ₫
+10 điểm
BL
BL665 (Starter)
07:45
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:15
SGN
11.000 ₫
+10 điểm
BL
BL673 (Starter)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
25.000 ₫
+10 điểm
BL
BL693 (Starter)
21:40
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:10
SGN
25.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Eco)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN143 (G_promo)
19:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
20:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (A_Promo)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (A_Promo)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (A_Promo)
12:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 665 (Starter-Base)
07:45
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:15
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 685 (Starter-Base)
19:40
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 673 (Starter-Base)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
190.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (Z_Eco)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Z_Eco)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (Z_Eco)
12:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:10
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Eco)
19:45
DAD
1h35p
Bay thẳng
21:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (W_Eco)
17:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:00
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (W_Eco)
16:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:45
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
QH
QH153 (Bamboo Eco)
14:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
15:50
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (U_Eco)
13:15
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:40
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Plus)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH153 (Bamboo Plus)
14:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
15:50
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Plus)
19:45
DAD
1h35p
Bay thẳng
21:20
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7123 (T)
17:35
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:05
SGN
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (R)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (R)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
BL
BL677 (Starter)
10:25
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:55
SGN
810.000 ₫
+10 điểm
BL
BL679 (Starter)
11:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
810.000 ₫
+10 điểm
BL
BL681 (Starter)
12:25
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:55
SGN
810.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (L_Eco)
20:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
22:20
SGN
939.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (T_Eco)
15:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:20
SGN
1.820.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (T_Eco)
10:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:30
SGN
1.820.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (T_Eco)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
1.820.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (V_SBoss)
15:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:20
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (V_SBoss)
10:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (V_SBoss)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (Y_SBoss)
13:15
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:40
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Y_SBoss)
20:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
22:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (Y_SBoss)
17:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:00
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (Y_SBoss)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Y_SBoss)
16:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:45
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Y_SBoss)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (Y_SBoss)
12:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:10
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Business)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Business)
19:45
DAD
1h35p
Bay thẳng
21:20
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH153 (Bamboo Business)
14:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
15:50
SGN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (D)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (D)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm