49 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 09/08/2020 (20/6 âm lịch)
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
VN
VN109 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (B_Eco)
09:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:25
SGN
639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN115 (Q-P/thông tiết kiệm)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
729.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (H_Eco)
10:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:30
SGN
739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (L-P/thông tiết kiệm)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (L_Eco)
12:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:20
SGN
939.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (L_Eco)
22:55
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:20
SGN
939.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Plus)
21:55
DAD
1h35p
Bay thẳng
23:30
SGN
1.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ639 (M_Eco)
21:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:10
SGN
1.049.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Plus)
19:25
DAD
1h35p
Bay thẳng
21:00
SGN
1.100.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (K-P/thông tiết kiệm)
18:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
20:00
SGN
1.129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (N_Eco)
18:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:25
SGN
1.169.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (N_Eco)
19:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:20
SGN
1.169.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (N_Eco)
18:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:50
SGN
1.169.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (O_Eco)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
SGN
1.289.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (R_Eco)
17:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:30
SGN
1.544.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:40
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:10
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
20:00
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN115 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN143 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
20:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (Y_SBoss)
18:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (Y_SBoss)
12:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Y_SBoss)
17:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (Y_SBoss)
10:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Y_SBoss)
09:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (Y_SBoss)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Y_SBoss)
22:55
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Y_SBoss)
19:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (Y_SBoss)
18:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ639 (Y_SBoss)
21:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:10
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Business)
21:55
DAD
1h35p
Bay thẳng
23:30
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Business)
19:25
DAD
1h35p
Bay thẳng
21:00
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (I-Phổ thông)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (I-Phổ thông)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (I-Phổ thông)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN115 (I-Phổ thông)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN143 (I-Phổ thông)
19:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
20:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN115 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN143 (C-Th/gia linh hoạt)
19:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
20:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (J-Th/gia linh hoạt)
18:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
20:00
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (J-Th/gia linh hoạt)
14:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:45
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm