58 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 14/08/2020 (25/6 âm lịch)
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
VN
VN107 (G_promo)
06:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
07:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (G_promo)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN115 (G_promo)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7139 (G_promo)
09:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:40
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (G_promo)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (G_promo)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN147 (G_promo)
22:30
DAD
1h31p
Bay thẳng
00:01
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Eco)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH153 (Bamboo Eco)
14:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
15:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Eco)
19:45
DAD
1h35p
Bay thẳng
21:20
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
BL
BL673 (Starter)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
190.000 ₫
+10 điểm
BL
BL683 (Starter)
16:25
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:55
SGN
190.000 ₫
+10 điểm
BL
BL685 (Starter)
19:40
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:10
SGN
190.000 ₫
+10 điểm
BL
BL691 (Starter)
21:45
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:15
SGN
190.000 ₫
+10 điểm
BL
BL693 (Starter)
21:40
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:10
SGN
190.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Z_Eco)
09:15
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:40
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Z_Eco)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (W_Eco)
13:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (W_Eco)
16:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:45
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (W_Eco)
10:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:30
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ635 (W_Eco)
14:50
DAD
1h25p
Bay thẳng
16:15
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (W_Eco)
15:50
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:15
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ633 (W_Eco)
13:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:50
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (U_Eco)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (U_Eco)
17:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:00
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Plus)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Plus)
19:45
DAD
1h35p
Bay thẳng
21:20
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (T)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 673 (Starter-Base)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
480.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 683 (Starter-Base)
16:25
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:55
SGN
480.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 685 (Starter-Base)
19:40
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:10
SGN
480.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 691 (Starter-Base)
21:45
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:15
SGN
480.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 693 (Starter-Base)
21:40
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:10
SGN
480.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (R)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7117 (R)
12:05
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:35
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (R)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH153 (Bamboo Plus)
14:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
15:50
SGN
500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (N)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7125 (N)
15:50
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:20
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7149 (N)
16:50
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:20
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN145 (N)
21:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:30
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (Q)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (Q)
18:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
20:00
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN143 (Q)
19:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
20:30
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (S)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (W_Eco)
13:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (U_Eco)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (W_Eco)
16:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:45
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (W_Eco)
10:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Z_Eco)
09:15
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:40
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ635 (W_Eco)
14:50
DAD
1h25p
Bay thẳng
16:15
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (W_Eco)
15:50
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:15
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Z_Eco)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (U_Eco)
17:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:00
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ633 (W_Eco)
13:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Business)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH153 (Bamboo Business)
14:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
15:50
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Business)
19:45
DAD
1h35p
Bay thẳng
21:20
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm