36 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 15/08/2020 (26/6 âm lịch)
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
BL
BL685 (Starter)
19:40
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:10
SGN
13.000 ₫
+10 điểm
BL
BL693 (Starter)
21:40
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:10
SGN
13.000 ₫
+10 điểm
BL
BL691 (Starter)
21:45
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:15
SGN
13.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Z_Eco)
09:15
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:40
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Z_Eco)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ649 (Z_Eco)
23:15
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:40
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (U_Eco)
16:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:45
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (U_Eco)
10:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:30
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (U_Eco)
15:50
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:15
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (U_Eco)
20:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
22:20
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ633 (U_Eco)
13:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:50
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ639 (U_Eco)
21:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:20
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Plus)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Plus)
19:45
DAD
1h35p
Bay thẳng
21:20
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 685 (Starter-Base)
19:40
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:10
SGN
480.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 691 (Starter-Base)
21:45
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:15
SGN
480.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 693 (Starter-Base)
21:40
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:10
SGN
480.000 ₫
+10 điểm
QH
QH153 (Bamboo Plus)
14:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
15:50
SGN
500.000 ₫
+10 điểm
BL
BL673 (Starter)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
550.000 ₫
+10 điểm
BL
BL677 (Starter)
15:45
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:15
SGN
550.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 673 (Starter-Base)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
550.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 677 (Starter-Base)
15:45
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:15
SGN
550.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (B_Eco)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (B_Eco)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (U_Eco)
16:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:45
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (U_Eco)
10:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Z_Eco)
09:15
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:40
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (U_Eco)
15:50
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:15
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Z_Eco)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (U_Eco)
20:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
22:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ633 (U_Eco)
13:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ639 (U_Eco)
21:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ649 (Z_Eco)
23:15
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:40
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Business)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH153 (Bamboo Business)
14:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
15:50
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Business)
19:45
DAD
1h35p
Bay thẳng
21:20
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm