52 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 23/08/2020 (5/7 âm lịch)
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
BL
BL691 (Starter)
21:45
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:15
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN107 (G_promo)
06:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
07:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (G_promo)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN115 (G_promo)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (G_promo)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (W_Eco)
07:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:55
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ635 (W_Eco)
22:45
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:10
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (W_Eco)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (U_Eco)
08:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 673 (Starter-Base)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 691 (Starter-Base)
21:45
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:15
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Plus)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (R)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (R)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7125 (R)
22:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:50
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN147 (R)
22:30
DAD
1h31p
Bay thẳng
00:01
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (I_Eco)
10:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:55
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
QH
QH153 (Bamboo Plus)
14:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
15:50
SGN
570.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Plus)
19:45
DAD
1h35p
Bay thẳng
21:20
SGN
570.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (N)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (N)
18:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
20:00
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN145 (N)
21:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:30
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
BL
BL693 (Starter)
21:40
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:10
SGN
630.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 693 (Starter-Base)
21:40
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:10
SGN
630.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (B_Eco)
15:50
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:15
SGN
639.000 ₫
+10 điểm
BL
BL685 (Starter)
19:40
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:10
SGN
720.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 685 (Starter-Base)
19:40
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:10
SGN
720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (H_Eco)
17:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:30
SGN
739.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (H_Eco)
20:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
22:20
SGN
739.000 ₫
+10 điểm
BL
BL673 (Starter)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
810.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (K_Eco)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
839.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (K_Eco)
17:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:00
SGN
839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (L)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7139 (L)
14:45
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:15
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (L)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7149 (L)
16:50
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:20
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN143 (L)
19:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
20:30
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (S)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (S)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (Y_SBoss)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (Y_SBoss)
17:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Y_SBoss)
07:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:55
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (Y_SBoss)
10:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:55
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Y_SBoss)
08:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ635 (Y_SBoss)
22:45
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:10
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (Y_SBoss)
15:50
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:15
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Y_SBoss)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Y_SBoss)
20:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
22:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (Y_SBoss)
17:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:00
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Business)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH153 (Bamboo Business)
14:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
15:50
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Business)
19:45
DAD
1h35p
Bay thẳng
21:20
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm