24 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 01/11/2020 (16/9 âm lịch)
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
thứ ba, 03/11
thứ tư, 04/11
VJ
VJ621 (E_Promo)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (E_Promo)
07:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:10
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ633 (E_Promo)
23:35
DAD
22h35p
Bay thẳng
01:00
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ651 (E_Promo)
07:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:25
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (Z_Eco)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Z_Eco)
07:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:10
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ633 (Z_Eco)
23:35
DAD
22h35p
Bay thẳng
01:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ639 (Z_Eco)
11:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
12:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Z_Eco)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ651 (Z_Eco)
07:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (W_Eco)
22:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:45
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (W_Eco)
20:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:50
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (U_Eco)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (B_Eco)
17:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:45
SGN
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (Z_Eco)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (B_Eco)
17:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:45
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (U_Eco)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Z_Eco)
07:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:10
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ633 (Z_Eco)
23:35
DAD
22h35p
Bay thẳng
01:00
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ639 (Z_Eco)
11:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
12:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Z_Eco)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (W_Eco)
22:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:45
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (W_Eco)
20:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ651 (Z_Eco)
07:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm