63 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 22/11/2020 (8/10 âm lịch)
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 19/11
thứ sáu, 20/11
thứ bảy, 21/11
chủ nhật, 22/11
thứ hai, 23/11
thứ ba, 24/11
thứ tư, 25/11
VN
VN105 (G-Siêu tiết kiệm)
06:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
07:30
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (G-Siêu tiết kiệm)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (G-Siêu tiết kiệm)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (G-Siêu tiết kiệm)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (Z_Eco)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Z_Eco)
07:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:10
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ651 (Z_Eco)
07:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (W_Eco)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
QH
QH171 (Bamboo Eco)
21:00
DAD
1h35p
Bay thẳng
22:35
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH171 (Bamboo Plus)
21:00
DAD
1h35p
Bay thẳng
22:35
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (T-P/thông tiết kiệm)
06:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
07:30
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (T-P/thông tiết kiệm)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ633 (J_Eco)
23:35
DAD
22h35p
Bay thẳng
01:00
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ639 (J_Eco)
11:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
12:50
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (J_Eco)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (J_Eco)
22:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:45
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (J_Eco)
20:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:50
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
07:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (Q-P/thông tiết kiệm)
21:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:30
SGN
729.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (K_Eco)
17:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:45
SGN
839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (S-P/thông linh hoạt)
06:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
07:30
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (S-P/thông linh hoạt)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (S-P/thông linh hoạt)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (S-P/thông linh hoạt)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (S-P/thông linh hoạt)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (S-P/thông linh hoạt)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (S-P/thông linh hoạt)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (S-P/thông linh hoạt)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (S-P/thông linh hoạt)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (S-P/thông linh hoạt)
21:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:30
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (Y_SBoss)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (Y_SBoss)
17:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:45
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Y_SBoss)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Y_SBoss)
07:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:10
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ633 (Y_SBoss)
23:35
DAD
22h35p
Bay thẳng
01:00
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ639 (Y_SBoss)
11:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
12:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Y_SBoss)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Y_SBoss)
22:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:45
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (Y_SBoss)
20:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ651 (Y_SBoss)
07:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH171 (Bamboo Business)
21:00
DAD
1h35p
Bay thẳng
22:35
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (I-Phổ thông)
06:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
07:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (I-Phổ thông)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (I-Phổ thông)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (I-Phổ thông)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
07:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (J-Th/gia linh hoạt)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (J-Th/gia linh hoạt)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (J-Th/gia linh hoạt)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (J-Th/gia linh hoạt)
21:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:30
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm