87 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 23/11/2020 (9/10 âm lịch)
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 20/11
thứ bảy, 21/11
chủ nhật, 22/11
thứ hai, 23/11
thứ ba, 24/11
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
QH
QH171 (Bamboo Eco)
21:00
DAD
1h35p
Bay thẳng
22:35
SGN
45.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (A_Promo)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (A_Promo)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (A_Promo)
07:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ633 (A_Promo)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ639 (A_Promo)
11:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
12:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (A_Promo)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (A_Promo)
22:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:45
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ651 (A_Promo)
07:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (G-Siêu tiết kiệm)
06:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
07:30
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN107 (G-Siêu tiết kiệm)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (G-Siêu tiết kiệm)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (G-Siêu tiết kiệm)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN115 (G-Siêu tiết kiệm)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (G-Siêu tiết kiệm)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (G-Siêu tiết kiệm)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (G-Siêu tiết kiệm)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (G-Siêu tiết kiệm)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (G-Siêu tiết kiệm)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (Z_Eco)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (Z_Eco)
17:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (Z_Eco)
12:50
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:15
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Z_Eco)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Z_Eco)
07:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:55
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ633 (Z_Eco)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ639 (Z_Eco)
11:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
12:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Z_Eco)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Z_Eco)
22:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ651 (Z_Eco)
07:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (E-Siêu tiết kiệm)
06:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
07:30
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN107 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
QH
QH171 (Bamboo Plus)
21:00
DAD
1h35p
Bay thẳng
22:35
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (T-P/thông tiết kiệm)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN115 (T-P/thông tiết kiệm)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (T-P/thông tiết kiệm)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
07:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN107 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN115 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (S-P/thông linh hoạt)
06:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
07:30
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN107 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (S-P/thông linh hoạt)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (S-P/thông linh hoạt)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN115 (S-P/thông linh hoạt)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (S-P/thông linh hoạt)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (S-P/thông linh hoạt)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (S-P/thông linh hoạt)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (S-P/thông linh hoạt)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (S-P/thông linh hoạt)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (Y_SBoss)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (Y_SBoss)
17:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:45
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (Y_SBoss)
12:50
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:15
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Y_SBoss)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Y_SBoss)
07:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:55
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ633 (Y_SBoss)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ639 (Y_SBoss)
11:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
12:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Y_SBoss)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Y_SBoss)
22:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:45
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ651 (Y_SBoss)
07:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH171 (Bamboo Business)
21:00
DAD
1h35p
Bay thẳng
22:35
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (I-Phổ thông)
06:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
07:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN107 (I-Phổ thông)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (I-Phổ thông)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (I-Phổ thông)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN115 (I-Phổ thông)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (I-Phổ thông)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (I-Phổ thông)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (I-Phổ thông)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (I-Phổ thông)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (I-Phổ thông)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
07:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN107 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN115 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm