76 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 11/07/2020 (21/5 âm lịch)
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
BL
BL685 (Starter)
19:40
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:10
SGN
190.000 ₫
+10 điểm
BL
BL691 (Starter)
21:45
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:15
SGN
190.000 ₫
+10 điểm
BL
BL693 (Starter)
21:40
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:10
SGN
190.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Z_Eco)
23:20
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (Z_Eco)
10:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (W_Eco)
16:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:45
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (W_Eco)
15:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:10
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (W_Eco)
18:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:25
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (W_Eco)
13:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Eco)
19:45
DAD
1h35p
Bay thẳng
21:20
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (U_Eco)
19:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:20
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (U_Eco)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Plus)
19:45
DAD
1h35p
Bay thẳng
21:20
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (T-P/thông tiết kiệm)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (T-P/thông tiết kiệm)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (T-P/thông tiết kiệm)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ639 (J_Eco)
20:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
22:20
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:40
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:50
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:20
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
BL
BL679 (Starter)
11:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
550.000 ₫
+10 điểm
BL
BL673 (Starter)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
550.000 ₫
+10 điểm
BL
BL677 (Starter)
15:45
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:15
SGN
550.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
15:05
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:35
SGN
629.000 ₫
+10 điểm
BL
BL681 (Starter)
16:45
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:15
SGN
630.000 ₫
+10 điểm
BL
BL671 (Starter)
08:25
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:55
SGN
720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (Q-P/thông tiết kiệm)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN143 (L-P/thông tiết kiệm)
19:05
DAD
1h30p
Bay thẳng
20:35
SGN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (K-P/thông tiết kiệm)
14:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:50
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (T_Eco)
08:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:20
SGN
1.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:40
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:50
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:20
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:50
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:05
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:35
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN143 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:05
DAD
1h30p
Bay thẳng
20:35
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (V_SBoss)
08:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:20
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Y_SBoss)
23:20
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:45
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Y_SBoss)
19:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (Y_SBoss)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Y_SBoss)
16:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:45
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (Y_SBoss)
15:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:10
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ639 (Y_SBoss)
20:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
22:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (Y_SBoss)
10:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (Y_SBoss)
18:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (Y_SBoss)
13:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Business)
19:45
DAD
1h35p
Bay thẳng
21:20
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (I-Phổ thông)
12:50
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:20
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (I-Phổ thông)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (I-Phổ thông)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (I-Phổ thông)
14:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:50
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (I-Phổ thông)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (I-Phổ thông)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:40
SGN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:05
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:35
SGN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN143 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
19:05
DAD
1h30p
Bay thẳng
20:35
SGN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (C-Th/gia linh hoạt)
18:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:40
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (C-Th/gia linh hoạt)
12:50
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:20
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (C-Th/gia linh hoạt)
14:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:50
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (C-Th/gia linh hoạt)
15:05
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:35
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN143 (C-Th/gia linh hoạt)
19:05
DAD
1h30p
Bay thẳng
20:35
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Business)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
SGN
3.400.000 ₫
+10 điểm