62 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 28/09/2020 (12/8 âm lịch)
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
VJ
VJ623 (A_Promo)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (A_Promo)
21:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
22:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (A_Promo)
07:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ635 (A_Promo)
22:45
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (A-Siêu tiết kiệm)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (A-Siêu tiết kiệm)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (P-Siêu tiết kiệm)
18:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (Z_Eco)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Z_Eco)
21:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
22:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Z_Eco)
07:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:55
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (Z_Eco)
10:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:55
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ635 (Z_Eco)
22:45
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:10
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (W_Eco)
12:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:10
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (W_Eco)
15:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:10
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (E-Siêu tiết kiệm)
18:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:30
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (T-P/thông tiết kiệm)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
QH
QH153 (Bamboo Plus)
14:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
15:50
SGN
500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:45
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (H_Eco)
13:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7125 (Q-P/thông tiết kiệm)
15:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:50
SGN
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (L-P/thông tiết kiệm)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (L-P/thông tiết kiệm)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (H_Deluxe)
13:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (H-P/thông tiết kiệm)
09:50
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:20
SGN
1.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (S-P/thông linh hoạt)
13:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:45
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (S-P/thông linh hoạt)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:50
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:20
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7125 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:50
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:30
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Plus)
20:55
DAD
1h35p
Bay thẳng
22:30
SGN
1.830.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (Y_SBoss)
13:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (Y_SBoss)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Y_SBoss)
21:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
22:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (Y_SBoss)
12:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:10
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (Y_SBoss)
15:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:10
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Y_SBoss)
07:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:55
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (Y_SBoss)
10:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:55
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ635 (Y_SBoss)
22:45
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:10
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Business)
20:55
DAD
1h35p
Bay thẳng
22:30
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH153 (Bamboo Business)
14:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
15:50
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (I-Phổ thông)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (I-Phổ thông)
13:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:45
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (I-Phổ thông)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7125 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:50
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:30
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7125 (C-Th/gia linh hoạt)
15:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:50
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (C-Th/gia linh hoạt)
18:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (C-Th/gia linh hoạt)
13:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:45
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (J-Th/gia linh hoạt)
17:05
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:35
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (J-Th/gia linh hoạt)
09:50
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:20
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7123 (J-Th/gia linh hoạt)
19:40
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:10
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm