9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 25/01/2021 (13/12 âm lịch)
Đà Nẵng
Cần Thơ
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
thứ hai, 25/01
thứ ba, 26/01
thứ tư, 27/01
thứ năm, 28/01
VJ
VJ701 (E_Eco)
12:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:50
VCA
29.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (A-Siêu tiết kiệm)
10:40
DAD
1h35p
Bay thẳng
12:15
VCA
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (E-Siêu tiết kiệm)
10:40
DAD
1h35p
Bay thẳng
12:15
VCA
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (A_Deluxe)
12:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:50
VCA
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (K-P/thông tiết kiệm)
10:40
DAD
1h35p
Bay thẳng
12:15
VCA
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:40
DAD
1h35p
Bay thẳng
12:15
VCA
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (I-Phổ thông)
10:40
DAD
1h35p
Bay thẳng
12:15
VCA
1.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (Y_SBoss)
12:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:50
VCA
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (C-Th/gia linh hoạt)
10:40
DAD
1h35p
Bay thẳng
12:15
VCA
2.409.000 ₫
+10 điểm