19 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 25/09/2020 (9/8 âm lịch)
Đà Nẵng
Cần Thơ
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
VJ
VJ707 (E_Promo)
07:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:50
VCA
49.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2053 (Bamboo Eco)
11:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:40
VCA
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (A_Eco)
14:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:00
VCA
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (A-Siêu tiết kiệm)
10:20
DAD
1h35p
Bay thẳng
11:55
VCA
89.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ707 (Z_Eco)
07:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:50
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ703 (Z_Eco)
22:40
DAD
22h30p
Bay thẳng
00:10
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ705 (Z_Eco)
13:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:50
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (E-Siêu tiết kiệm)
10:20
DAD
1h35p
Bay thẳng
11:55
VCA
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (A_Deluxe)
14:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:00
VCA
349.500 ₫
+10 điểm
QH
QH2053 (Bamboo Plus)
11:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:40
VCA
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
DAD
1h35p
Bay thẳng
11:55
VCA
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (S-P/thông linh hoạt)
10:20
DAD
1h35p
Bay thẳng
11:55
VCA
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (I-Phổ thông)
10:20
DAD
1h35p
Bay thẳng
11:55
VCA
1.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ707 (V_SBoss)
07:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:50
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (V_SBoss)
14:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:00
VCA
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ703 (Y_SBoss)
22:40
DAD
22h30p
Bay thẳng
00:10
VCA
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ705 (Y_SBoss)
13:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:50
VCA
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2053 (Bamboo Business)
11:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:40
VCA
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (C-Th/gia linh hoạt)
10:20
DAD
1h35p
Bay thẳng
11:55
VCA
2.429.000 ₫
+10 điểm