11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 13/07/2020 (23/5 âm lịch)
Đà Nẵng
Cần Thơ
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
VJ
VJ703 (W_Eco)
16:55
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:25
VCA
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ705 (I_Eco)
13:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:50
VCA
580.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ707 (M_Eco)
12:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:40
VCA
1.049.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (O_Eco)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
1.289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
14:50
VCA
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (I-Phổ thông)
13:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
14:50
VCA
1.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ707 (V_SBoss)
12:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:40
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (V_SBoss)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ703 (V_SBoss)
16:55
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:25
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ705 (Y_SBoss)
13:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:50
VCA
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (C-Th/gia linh hoạt)
13:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
14:50
VCA
2.429.000 ₫
+10 điểm