11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 11/05/2021 (30/3 âm lịch)
Đà Nẵng
Cần Thơ
thứ bảy, 08/05
chủ nhật, 09/05
thứ hai, 10/05
thứ ba, 11/05
thứ tư, 12/05
thứ năm, 13/05
thứ sáu, 14/05
VJ
VJ701 (E_Eco)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
0 ₫
+10 điểm
QH
QH2165 (ECONOMYSAVER)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
VCA
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (A-Siêu tiết kiệm)
17:05
DAD
1h35p
Bay thẳng
18:40
VCA
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (A_Deluxe)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
259.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (E-Siêu tiết kiệm)
17:05
DAD
1h35p
Bay thẳng
18:40
VCA
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (K-P/thông tiết kiệm)
17:05
DAD
1h35p
Bay thẳng
18:40
VCA
1.099.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (V_SBoss)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
1.138.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:05
DAD
1h35p
Bay thẳng
18:40
VCA
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (I-Phổ thông)
17:05
DAD
1h35p
Bay thẳng
18:40
VCA
1.899.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2165 (BUSINESSSMART)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
VCA
1.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (C-Th/gia linh hoạt)
17:05
DAD
1h35p
Bay thẳng
18:40
VCA
2.399.000 ₫
+10 điểm