8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 30/05/2020 (8/4 âm lịch)
Đà Nẵng
Cần Thơ
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
VJ
VJ703 (A_Promo)
21:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:40
VCA
29.700 ₫
+10 điểm
VJ
VJ707 (A_Promo)
08:55
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:25
VCA
29.700 ₫
+10 điểm
VJ
VJ703 (Z_Eco)
21:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:40
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ707 (Z_Eco)
08:55
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:25
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (B_Eco)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (V_SBoss)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ703 (Y_SBoss)
21:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:40
VCA
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ707 (Y_SBoss)
08:55
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:25
VCA
2.250.000 ₫
+10 điểm