17 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 12/06/2020 (21/4 âm lịch)
Đà Nẵng
Cần Thơ
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
thứ năm, 11/06
thứ sáu, 12/06
thứ bảy, 13/06
chủ nhật, 14/06
thứ hai, 15/06
VJ
VJ701 (A_Promo)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
79.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ707 (A_Promo)
12:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:40
VCA
79.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ705 (A_Promo)
13:35
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:05
VCA
79.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (P-Siêu tiết kiệm)
13:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
14:50
VCA
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (Z_Eco)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ707 (Z_Eco)
12:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:40
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ705 (Z_Eco)
13:35
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:05
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ703 (Z_Eco)
22:40
DAD
22h30p
Bay thẳng
00:10
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (E-Siêu tiết kiệm)
13:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
14:50
VCA
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
14:50
VCA
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (S-P/thông linh hoạt)
13:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
14:50
VCA
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (I-Phổ thông)
13:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
14:50
VCA
1.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (V_SBoss)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ707 (V_SBoss)
12:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:40
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ705 (V_SBoss)
13:35
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:05
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ703 (Y_SBoss)
22:40
DAD
22h30p
Bay thẳng
00:10
VCA
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (C-Th/gia linh hoạt)
13:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
14:50
VCA
2.409.000 ₫
+10 điểm