13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 22/06/2020 (2/5 âm lịch)
Đà Nẵng
Cần Thơ
thứ sáu, 19/06
thứ bảy, 20/06
chủ nhật, 21/06
thứ hai, 22/06
thứ ba, 23/06
thứ tư, 24/06
thứ năm, 25/06
VJ
VJ701 (A_Promo)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ707 (A_Promo)
12:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:40
VCA
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ705 (A_Promo)
13:35
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:05
VCA
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (Z_Eco)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ707 (Z_Eco)
12:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:40
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ705 (Z_Eco)
13:35
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:05
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ703 (Z_Eco)
22:40
DAD
22h30p
Bay thẳng
00:10
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1717 (Bamboo Plus)
08:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:45
VCA
380.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (V_SBoss)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ707 (V_SBoss)
12:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:40
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ705 (V_SBoss)
13:35
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:05
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ703 (Y_SBoss)
22:40
DAD
22h30p
Bay thẳng
00:10
VCA
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1717 (Bamboo Business)
08:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:45
VCA
2.900.000 ₫
+10 điểm