5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 06/07/2021 (27/5 âm lịch)
Đà Nẵng
Cần Thơ
thứ bảy, 03/07
chủ nhật, 04/07
thứ hai, 05/07
thứ ba, 06/07
thứ tư, 07/07
thứ năm, 08/07
thứ sáu, 09/07
VJ
VJ701 (Z_Eco)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
209.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2165 (ECONOMYSAVER)
12:45
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:15
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (Z_Deluxe)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (Z_Deluxe)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2165 (BUSINESSSMART)
12:45
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:15
VCA
2.800.000 ₫
+10 điểm