8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 10/07/2021 (1/6 âm lịch)
Đà Nẵng
Cần Thơ
thứ tư, 07/07
thứ năm, 08/07
thứ sáu, 09/07
thứ bảy, 10/07
chủ nhật, 11/07
thứ hai, 12/07
thứ ba, 13/07
VJ
VJ703 (A1_ECO)
21:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:45
VCA
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2165 (ECONOMYSAVER)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (Z1_ECO)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ703 (A1_DLX)
21:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:45
VCA
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (Z1_DLX)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (Y_SBoss)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ703 (Y_SBoss)
21:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:45
VCA
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2165 (BUSINESSSMART)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
VCA
2.300.000 ₫
+10 điểm