13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 11/07/2021 (2/6 âm lịch)
Đà Nẵng
Cần Thơ
thứ năm, 08/07
thứ sáu, 09/07
thứ bảy, 10/07
chủ nhật, 11/07
thứ hai, 12/07
thứ ba, 13/07
thứ tư, 14/07
QH
QH2165 (ECONOMYSAVER)
12:45
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:15
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (T-P/thông tiết kiệm)
10:45
DAD
1h35p
Bay thẳng
12:20
VCA
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (J_Eco)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (J_Deluxe)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
959.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (K-P/thông tiết kiệm)
10:45
DAD
1h35p
Bay thẳng
12:20
VCA
1.109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ703 (T_Eco)
21:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:45
VCA
1.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:45
DAD
1h35p
Bay thẳng
12:20
VCA
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (I-Phổ thông)
10:45
DAD
1h35p
Bay thẳng
12:20
VCA
1.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ703 (T_Deluxe)
21:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:45
VCA
1.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ703 (V_SBoss)
21:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:45
VCA
2.160.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2165 (BUSINESSSMART)
12:45
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:15
VCA
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (Y_SBoss)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (C-Th/gia linh hoạt)
10:45
DAD
1h35p
Bay thẳng
12:20
VCA
2.409.000 ₫
+10 điểm