5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 15/07/2021 (6/6 âm lịch)
Đà Nẵng
Cần Thơ
thứ hai, 12/07
thứ ba, 13/07
thứ tư, 14/07
thứ năm, 15/07
thứ sáu, 16/07
thứ bảy, 17/07
chủ nhật, 18/07
QH
QH2165 (ECONOMYSAVER)
12:45
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:15
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (J_Eco)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (J_Deluxe)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (Y_SBoss)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2165 (BUSINESSSMART)
12:45
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:15
VCA
2.300.000 ₫
+10 điểm