3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 03/10/2021 (27/8 âm lịch)
Đà Nẵng
Cần Thơ
thứ năm, 30/09
thứ sáu, 01/10
thứ bảy, 02/10
chủ nhật, 03/10
thứ hai, 04/10
thứ ba, 05/10
thứ tư, 06/10
VJ
VJ701 (E1_ECO)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (A1_DLX)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (Y_SBoss)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
2.300.000 ₫
+10 điểm