11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 09/07/2020 (19/5 âm lịch)
Đà Nẵng
Cần Thơ
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
VJ
VJ707 (Z_Eco)
12:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:40
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (T-P/thông tiết kiệm)
10:05
DAD
1h35p
Bay thẳng
11:40
VCA
419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (J_Eco)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ703 (J_Eco)
21:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:40
VCA
480.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:05
DAD
1h35p
Bay thẳng
11:40
VCA
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (S-P/thông linh hoạt)
10:05
DAD
1h35p
Bay thẳng
11:40
VCA
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (I-Phổ thông)
10:05
DAD
1h35p
Bay thẳng
11:40
VCA
1.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (V_SBoss)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ707 (V_SBoss)
12:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:40
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ703 (Y_SBoss)
21:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:40
VCA
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (C-Th/gia linh hoạt)
10:05
DAD
1h35p
Bay thẳng
11:40
VCA
2.429.000 ₫
+10 điểm