11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/10/2020 (9/9 âm lịch)
Đà Nẵng
Cần Thơ
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
VJ
VJ703 (A_Eco)
13:50
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:20
VCA
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (A-Siêu tiết kiệm)
10:20
DAD
1h35p
Bay thẳng
11:55
VCA
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (Z_Eco)
12:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:50
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (E-Siêu tiết kiệm)
10:20
DAD
1h35p
Bay thẳng
11:55
VCA
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ703 (A_Deluxe)
13:50
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:20
VCA
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (Z_Deluxe)
12:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:50
VCA
749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (K-P/thông tiết kiệm)
10:20
DAD
1h35p
Bay thẳng
11:55
VCA
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (I-Phổ thông)
10:20
DAD
1h35p
Bay thẳng
11:55
VCA
1.919.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ703 (V_SBoss)
13:50
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:20
VCA
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (V_SBoss)
12:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:50
VCA
2.150.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (C-Th/gia linh hoạt)
10:20
DAD
1h35p
Bay thẳng
11:55
VCA
2.419.000 ₫
+10 điểm