12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 20/10/2020 (4/9 âm lịch)
Đà Nẵng
Cần Thơ
thứ bảy, 17/10
chủ nhật, 18/10
thứ hai, 19/10
thứ ba, 20/10
thứ tư, 21/10
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
VJ
VJ701 (E_Promo)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
49.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2053 (Bamboo Eco)
12:45
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:15
VCA
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (Z_Eco)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ703 (Z_Eco)
21:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:40
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ707 (Z_Eco)
08:55
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:25
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2053 (Bamboo Plus)
12:45
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:15
VCA
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (L-P/thông tiết kiệm)
12:00
DAD
1h35p
Bay thẳng
13:35
VCA
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (S-P/thông linh hoạt)
12:00
DAD
1h35p
Bay thẳng
13:35
VCA
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (V_SBoss)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ703 (Y_SBoss)
21:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:40
VCA
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ707 (Y_SBoss)
08:55
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:25
VCA
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2053 (Bamboo Business)
12:45
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:15
VCA
2.300.000 ₫
+10 điểm