13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 11/08/2020 (22/6 âm lịch)
Đà Nẵng
Cần Thơ
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
VJ
VJ703 (W_Eco)
16:55
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:25
VCA
279.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2053 (Bamboo Eco)
11:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:40
VCA
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ707 (U_Eco)
12:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:40
VCA
369.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2053 (Bamboo Plus)
11:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:40
VCA
380.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (J_Eco)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (L-P/thông tiết kiệm)
10:20
DAD
1h35p
Bay thẳng
11:55
VCA
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (S-P/thông linh hoạt)
10:20
DAD
1h35p
Bay thẳng
11:55
VCA
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (I-Phổ thông)
10:20
DAD
1h35p
Bay thẳng
11:55
VCA
1.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (V_SBoss)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ707 (V_SBoss)
12:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:40
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ703 (W_Eco)
16:55
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:25
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2053 (Bamboo Business)
11:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:40
VCA
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (C-Th/gia linh hoạt)
10:20
DAD
1h35p
Bay thẳng
11:55
VCA
2.429.000 ₫
+10 điểm