20 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 05/08/2020 (16/6 âm lịch)
Đà Nẵng
Cần Thơ
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
VN
VN1443 (G-Siêu tiết kiệm)
15:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
16:50
VCA
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1443 (E-Siêu tiết kiệm)
15:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
16:50
VCA
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ707 (J_Eco)
12:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:40
VCA
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ705 (J_Eco)
13:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:50
VCA
480.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1443 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
16:50
VCA
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ703 (K_Eco)
16:55
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:25
VCA
839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (L-P/thông tiết kiệm)
10:05
DAD
1h35p
Bay thẳng
11:40
VCA
929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (L_Eco)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
939.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1443 (S-P/thông linh hoạt)
15:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
16:50
VCA
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (S-P/thông linh hoạt)
10:05
DAD
1h35p
Bay thẳng
11:40
VCA
1.629.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2053 (Bamboo Plus)
11:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:40
VCA
1.650.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1443 (I-Phổ thông)
15:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
16:50
VCA
1.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (I-Phổ thông)
10:05
DAD
1h35p
Bay thẳng
11:40
VCA
1.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (V_SBoss)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ707 (V_SBoss)
12:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:40
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ703 (V_SBoss)
16:55
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:25
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ705 (Y_SBoss)
13:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:50
VCA
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2053 (Bamboo Business)
11:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:40
VCA
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1443 (C-Th/gia linh hoạt)
15:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
16:50
VCA
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (C-Th/gia linh hoạt)
10:05
DAD
1h35p
Bay thẳng
11:40
VCA
2.429.000 ₫
+10 điểm