10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 04/07/2020 (14/5 âm lịch)
Đà Nẵng
Cần Thơ
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
VJ
VJ707 (Z_Eco)
12:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:40
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (J_Eco)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ703 (J_Eco)
21:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:40
VCA
480.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
13:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
14:50
VCA
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (S-P/thông linh hoạt)
13:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
14:50
VCA
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (I-Phổ thông)
13:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
14:50
VCA
1.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (V_SBoss)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ707 (V_SBoss)
12:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:40
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ703 (Y_SBoss)
21:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:40
VCA
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (C-Th/gia linh hoạt)
13:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
14:50
VCA
2.429.000 ₫
+10 điểm