16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 17/07/2020 (27/5 âm lịch)
Đà Nẵng
Cần Thơ
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
VJ
VJ703 (W_Eco)
16:55
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:25
VCA
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ705 (J_Eco)
13:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:50
VCA
480.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ707 (B_Eco)
12:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:40
VCA
639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:35
DAD
1h35p
Bay thẳng
12:10
VCA
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7441 (Q-P/thông tiết kiệm)
08:25
DAD
1h35p
Bay thẳng
10:00
VCA
829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (K_Eco)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (S-P/thông linh hoạt)
10:35
DAD
1h35p
Bay thẳng
12:10
VCA
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7441 (S-P/thông linh hoạt)
08:25
DAD
1h35p
Bay thẳng
10:00
VCA
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (I-Phổ thông)
10:35
DAD
1h35p
Bay thẳng
12:10
VCA
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7441 (I-Phổ thông)
08:25
DAD
1h35p
Bay thẳng
10:00
VCA
1.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (V_SBoss)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ707 (V_SBoss)
12:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:40
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ703 (V_SBoss)
16:55
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:25
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ705 (Y_SBoss)
13:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:50
VCA
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (C-Th/gia linh hoạt)
10:35
DAD
1h35p
Bay thẳng
12:10
VCA
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7441 (C-Th/gia linh hoạt)
08:25
DAD
1h35p
Bay thẳng
10:00
VCA
2.429.000 ₫
+10 điểm