9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 11/07/2020 (21/5 âm lịch)
Đà Nẵng
Cần Thơ
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
VJ
VJ703 (Z_Eco)
16:55
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:25
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ707 (I_Eco)
12:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:40
VCA
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (B_Eco)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:05
DAD
1h35p
Bay thẳng
11:40
VCA
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (I-Phổ thông)
10:05
DAD
1h35p
Bay thẳng
11:40
VCA
1.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (V_SBoss)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ707 (V_SBoss)
12:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:40
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ703 (V_SBoss)
16:55
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:25
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (C-Th/gia linh hoạt)
10:05
DAD
1h35p
Bay thẳng
11:40
VCA
2.429.000 ₫
+10 điểm