12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 31/10/2020 (15/9 âm lịch)
Đà Nẵng
Cần Thơ
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
thứ ba, 03/11
VN
VN1441 (G-Siêu tiết kiệm)
12:00
DAD
1h35p
Bay thẳng
13:35
VCA
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (A_Eco)
12:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:50
VCA
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ703 (A_Eco)
13:50
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:20
VCA
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (E-Siêu tiết kiệm)
12:00
DAD
1h35p
Bay thẳng
13:35
VCA
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h35p
Bay thẳng
13:35
VCA
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (A_Deluxe)
12:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:50
VCA
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ703 (A_Deluxe)
13:50
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:20
VCA
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (S-P/thông linh hoạt)
12:00
DAD
1h35p
Bay thẳng
13:35
VCA
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (I-Phổ thông)
12:00
DAD
1h35p
Bay thẳng
13:35
VCA
1.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (V_SBoss)
12:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:50
VCA
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ703 (V_SBoss)
13:50
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:20
VCA
2.150.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
DAD
1h35p
Bay thẳng
13:35
VCA
2.409.000 ₫
+10 điểm