14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 25/09/2020 (9/8 âm lịch)
Đà Lạt
Đà Nẵng
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
VJ
VJ728 (A_Eco)
09:05
DLI
1h05p
Bay thẳng
10:10
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (G-Siêu tiết kiệm)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (E-Siêu tiết kiệm)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (E-Siêu tiết kiệm)
11:15
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:25
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ728 (A_Deluxe)
09:05
DLI
1h05p
Bay thẳng
10:10
DAD
349.500 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:15
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:25
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (S-P/thông linh hoạt)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (S-P/thông linh hoạt)
11:15
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (I-Phổ thông)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
1.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (I-Phổ thông)
11:15
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:25
DAD
1.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ728 (V_SBoss)
09:05
DLI
1h05p
Bay thẳng
10:10
DAD
2.150.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (C-Th/gia linh hoạt)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (C-Th/gia linh hoạt)
11:15
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:25
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm