26 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 07/08/2020 (18/6 âm lịch)
Đà Lạt
Đà Nẵng
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
VJ
VJ728 (W_Eco)
12:40
DLI
1h05p
Bay thẳng
13:45
DAD
279.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2134 (Bamboo Eco)
09:20
DLI
1h10p
Bay thẳng
10:30
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (E-Siêu tiết kiệm)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (E-Siêu tiết kiệm)
11:15
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:25
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ726 (U_Eco)
08:50
DLI
1h05p
Bay thẳng
09:55
DAD
369.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2134 (Bamboo Plus)
09:20
DLI
1h10p
Bay thẳng
10:30
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7958 (T-P/thông tiết kiệm)
11:20
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:30
DAD
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:15
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:25
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7192 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
DLI
1h10p
Bay thẳng
20:10
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7958 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:20
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:30
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (S-P/thông linh hoạt)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (S-P/thông linh hoạt)
11:15
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7192 (S-P/thông linh hoạt)
19:00
DLI
1h10p
Bay thẳng
20:10
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7958 (S-P/thông linh hoạt)
11:20
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:30
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (I-Phổ thông)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
1.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (I-Phổ thông)
11:15
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:25
DAD
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7192 (I-Phổ thông)
19:00
DLI
1h10p
Bay thẳng
20:10
DAD
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7958 (I-Phổ thông)
11:20
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:30
DAD
1.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ728 (V_SBoss)
12:40
DLI
1h05p
Bay thẳng
13:45
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ726 (V_SBoss)
08:50
DLI
1h05p
Bay thẳng
09:55
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2134 (Bamboo Business)
09:20
DLI
1h10p
Bay thẳng
10:30
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (C-Th/gia linh hoạt)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (C-Th/gia linh hoạt)
11:15
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:25
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7192 (C-Th/gia linh hoạt)
19:00
DLI
1h10p
Bay thẳng
20:10
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7958 (C-Th/gia linh hoạt)
11:20
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:30
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm