5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 27/10/2021 (22/9 âm lịch)
Đà Lạt
Đà Nẵng
chủ nhật, 24/10
thứ hai, 25/10
thứ ba, 26/10
thứ tư, 27/10
thứ năm, 28/10
thứ sáu, 29/10
thứ bảy, 30/10
VN
VN1954 (P-Siêu tiết kiệm)
13:40
DLI
1h05p
Bay thẳng
14:45
DAD
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (E-Siêu tiết kiệm)
13:40
DLI
1h05p
Bay thẳng
14:45
DAD
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (K-P/thông tiết kiệm)
13:40
DLI
1h05p
Bay thẳng
14:45
DAD
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:40
DLI
1h05p
Bay thẳng
14:45
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (C-Th/gia linh hoạt)
13:40
DLI
1h05p
Bay thẳng
14:45
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm