3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 02/06/2020 (11/4 âm lịch)
Đà Lạt
Đà Nẵng
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
VN
VN 1954 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:30
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:40
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1954 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:40
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1954 (J-Th/gia linh hoạt)
11:30
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:40
DAD
2.809.000 ₫
+10 điểm