11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 07/06/2020 (16/4 âm lịch)
Đà Lạt
Đà Nẵng
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
VN
VN1954 (Q-P/thông tiết kiệm)
11:30
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:40
DAD
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1954 (K-P/thông tiết kiệm)
11:30
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:40
DAD
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7954 (S-P/thông linh hoạt)
14:55
DLI
1h05p
Bay thẳng
16:00
DAD
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (S-P/thông linh hoạt)
11:30
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:40
DAD
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1954 (S-P/thông linh hoạt)
11:30
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:40
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7954 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:55
DLI
1h05p
Bay thẳng
16:00
DAD
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:30
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:40
DAD
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1954 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:30
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:40
DAD
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7954 (C-Th/gia linh hoạt)
14:55
DLI
1h05p
Bay thẳng
16:00
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (C-Th/gia linh hoạt)
11:30
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:40
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1954 (C-Th/gia linh hoạt)
11:30
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:40
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm