9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 01/08/2020 (12/6 âm lịch)
Đà Lạt
Đà Nẵng
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
VN
VN1956 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:40
DLI
1h10p
Bay thẳng
11:50
DAD
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1954 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
22:20
DLI
1h10p
Bay thẳng
23:30
DAD
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (S-P/thông linh hoạt)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (S-P/thông linh hoạt)
10:40
DLI
1h10p
Bay thẳng
11:50
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1954 (S-P/thông tiêu chuẩn)
22:20
DLI
1h10p
Bay thẳng
23:30
DAD
1.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1954 (J-Th/gia linh hoạt)
22:20
DLI
1h10p
Bay thẳng
23:30
DAD
2.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (J-Th/gia linh hoạt)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
2.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (J-Th/gia linh hoạt)
10:40
DLI
1h10p
Bay thẳng
11:50
DAD
2.809.000 ₫
+10 điểm