2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 03/08/2020 (14/6 âm lịch)
Đà Lạt
Đà Nẵng
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
VN
VN1956 (N)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (Q)
10:40
DLI
1h10p
Bay thẳng
11:50
DAD
699.000 ₫
+10 điểm