18 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 09/08/2020 (20/6 âm lịch)
Đà Lạt
Đà Nẵng
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
VJ
VJ726 (U_Eco)
08:50
DLI
1h05p
Bay thẳng
09:55
DAD
369.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2134 (Bamboo Plus)
09:20
DLI
1h10p
Bay thẳng
10:30
DAD
500.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ728 (I_Eco)
12:40
DLI
1h05p
Bay thẳng
13:45
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (Q-P/thông tiết kiệm)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7958 (Q-P/thông tiết kiệm)
11:20
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:30
DAD
729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (L-P/thông tiết kiệm)
11:15
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:25
DAD
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7192 (L-P/thông tiết kiệm)
19:00
DLI
1h10p
Bay thẳng
20:10
DAD
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (S-P/thông linh hoạt)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (S-P/thông linh hoạt)
11:15
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7192 (S-P/thông linh hoạt)
19:00
DLI
1h10p
Bay thẳng
20:10
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7958 (S-P/thông linh hoạt)
11:20
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:30
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ728 (V_SBoss)
12:40
DLI
1h05p
Bay thẳng
13:45
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ726 (V_SBoss)
08:50
DLI
1h05p
Bay thẳng
09:55
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2134 (Bamboo Business)
09:20
DLI
1h10p
Bay thẳng
10:30
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (J-Th/gia linh hoạt)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
2.819.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (J-Th/gia linh hoạt)
11:15
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:25
DAD
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7192 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
DLI
1h10p
Bay thẳng
20:10
DAD
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7958 (J-Th/gia linh hoạt)
11:20
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:30
DAD
2.829.000 ₫
+10 điểm