5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 13/08/2020 (24/6 âm lịch)
Đà Lạt
Đà Nẵng
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
VN
VN 1954 (E-Siêu tiết kiệm)
22:20
DLI
1h10p
Bay thẳng
23:30
DAD
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1954 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
22:20
DLI
1h10p
Bay thẳng
23:30
DAD
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1954 (S-P/thông tiêu chuẩn)
22:20
DLI
1h10p
Bay thẳng
23:30
DAD
1.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1954 (D-Th/gia tiết kiệm)
22:20
DLI
1h10p
Bay thẳng
23:30
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1954 (C-Th/gia linh hoạt)
22:20
DLI
1h10p
Bay thẳng
23:30
DAD
2.499.000 ₫
+10 điểm