16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 15/08/2020 (26/6 âm lịch)
Đà Lạt
Đà Nẵng
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
VJ
VJ728 (W_Eco)
12:40
DLI
1h05p
Bay thẳng
13:45
DAD
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ726 (W_Eco)
08:50
DLI
1h05p
Bay thẳng
09:55
DAD
279.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2134 (Bamboo Eco)
09:20
DLI
1h10p
Bay thẳng
10:30
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2134 (Bamboo Plus)
09:20
DLI
1h10p
Bay thẳng
10:30
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7192 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
19:05
DLI
1h10p
Bay thẳng
20:15
DAD
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (K-P/thông tiết kiệm)
11:25
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:35
DAD
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (S-P/thông linh hoạt)
11:25
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:35
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7192 (S-P/thông linh hoạt)
19:05
DLI
1h10p
Bay thẳng
20:15
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ728 (V_SBoss)
12:40
DLI
1h05p
Bay thẳng
13:45
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ726 (V_SBoss)
08:50
DLI
1h05p
Bay thẳng
09:55
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2134 (Bamboo Business)
09:20
DLI
1h10p
Bay thẳng
10:30
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (C-Th/gia linh hoạt)
11:25
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:35
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (J-Th/gia linh hoạt)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
2.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7192 (J-Th/gia linh hoạt)
19:05
DLI
1h10p
Bay thẳng
20:15
DAD
2.829.000 ₫
+10 điểm