10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 17/08/2020 (28/6 âm lịch)
Đà Lạt
Đà Nẵng
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
VN
VN 1954 (E-Siêu tiết kiệm)
10:40
DLI
1h10p
Bay thẳng
11:50
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1956 (E-Siêu tiết kiệm)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1954 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:40
DLI
1h10p
Bay thẳng
11:50
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1956 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1954 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:40
DLI
1h10p
Bay thẳng
11:50
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1956 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1954 (D-Th/gia tiết kiệm)
10:40
DLI
1h10p
Bay thẳng
11:50
DAD
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1956 (D-Th/gia tiết kiệm)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1954 (C-Th/gia linh hoạt)
10:40
DLI
1h10p
Bay thẳng
11:50
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1956 (C-Th/gia linh hoạt)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm