4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 01/06/2021 (21/4 âm lịch)
Đà Lạt
Đà Nẵng
thứ bảy, 29/05
chủ nhật, 30/05
thứ hai, 31/05
thứ ba, 01/06
thứ tư, 02/06
thứ năm, 03/06
thứ sáu, 04/06
VN
VN1954 (L-P/thông tiết kiệm)
22:20
DLI
1h10p
Bay thẳng
23:30
DAD
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (K-P/thông tiết kiệm)
22:20
DLI
1h10p
Bay thẳng
23:30
DAD
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (M-P/thông tiêu chuẩn)
22:20
DLI
1h10p
Bay thẳng
23:30
DAD
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (C-Th/gia linh hoạt)
22:20
DLI
1h10p
Bay thẳng
23:30
DAD
2.419.000 ₫
+10 điểm