14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 10/08/2021 (3/7 âm lịch)
Đà Lạt
Đà Nẵng
thứ bảy, 07/08
chủ nhật, 08/08
thứ hai, 09/08
thứ ba, 10/08
thứ tư, 11/08
thứ năm, 12/08
thứ sáu, 13/08
VN
VN1954 (E-Siêu tiết kiệm)
13:40
DLI
1h05p
Bay thẳng
14:45
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7954 (E-Siêu tiết kiệm)
18:05
DLI
1h05p
Bay thẳng
19:10
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2316 (ECONOMYSAVER)
19:45
DLI
1h10p
Bay thẳng
20:55
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ728 (J_Eco)
20:00
DLI
1h05p
Bay thẳng
21:05
DAD
469.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ728 (J_Deluxe)
20:00
DLI
1h05p
Bay thẳng
21:05
DAD
959.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (K-P/thông tiết kiệm)
13:40
DLI
1h05p
Bay thẳng
14:45
DAD
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7954 (K-P/thông tiết kiệm)
18:05
DLI
1h05p
Bay thẳng
19:10
DAD
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:40
DLI
1h05p
Bay thẳng
14:45
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7954 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:05
DLI
1h05p
Bay thẳng
19:10
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (I-Phổ thông)
13:40
DLI
1h05p
Bay thẳng
14:45
DAD
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7954 (I-Phổ thông)
18:05
DLI
1h05p
Bay thẳng
19:10
DAD
1.899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ728 (V_SBoss)
20:00
DLI
1h05p
Bay thẳng
21:05
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (C-Th/gia linh hoạt)
13:40
DLI
1h05p
Bay thẳng
14:45
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7954 (C-Th/gia linh hoạt)
18:05
DLI
1h05p
Bay thẳng
19:10
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm