6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 27/09/2021 (21/8 âm lịch)
Đà Lạt
Đà Nẵng
thứ sáu, 24/09
thứ bảy, 25/09
chủ nhật, 26/09
thứ hai, 27/09
thứ ba, 28/09
thứ tư, 29/09
thứ năm, 30/09
VN
VN1954 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
13:40
DLI
1h05p
Bay thẳng
14:45
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (E-Siêu tiết kiệm)
13:40
DLI
1h05p
Bay thẳng
14:45
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (L-P/thông tiết kiệm)
13:40
DLI
1h05p
Bay thẳng
14:45
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:40
DLI
1h05p
Bay thẳng
14:45
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (I-Phổ thông)
13:40
DLI
1h05p
Bay thẳng
14:45
DAD
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (C-Th/gia linh hoạt)
13:40
DLI
1h05p
Bay thẳng
14:45
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm